DALŠÍ INFORMACE A REGISTRACE

Jak se zaregistrovat?

Vyplňte formuláÅ™ v dolní části této stránky do dvou mÄ›síců ode dne zakoupení.

Budete potÅ™ebovat doklad o koupi  v elektronické podobÄ› (scanner, foto, formát .pdf,. doc,. jpg ...). Faktura nebo pokladní doklad jsou povinné, bez nich nemůžeme Váš výrobek zaregistrovat.

Budete potÅ™ebovat kód výrobku,  který je uveden na obalu. Pokud jste omylem obal zahodili, prosím požádejte o informace v prodejnÄ›.

Na co se vztahuje doživotní záruka?

Doživotní záruka platí za pÅ™edpokladu použití výrobku v souladu s návodem k použití a v pÅ™ípadÄ› elektrické nebo elektronické poruchy zaÅ™ízení či vadných částí.

KomentáÅ™e: doživotní záruka se nevztahuje na selhání způsobené abnormálním provozem, na rozbité nebo upadlé kusy, textil, spotÅ™ební materiál (dudlíky, lampy ...), sítotisk, běžné opotÅ™ebení nÄ›kterých položek, jako jsou plastové části.

Každá žádost o pomoc v rámci doživotní záruky pÅ™edpokládá fyzickou kontrolu výrobku.

Po obdržení Vaší žádosti Vás Babymoov bude informovat o postupech, které mají být provedeny v rámci žádosti o pomoc.

Doživotní záruka je osobní a nepÅ™enosná a platí pouze pro nový výrobek, zakoupený u autorizovaného prodejce značky

ŽÁDOST O REGISTRACI DOŽIVOTNÍ ZÁRUKY