Mer information och registrering

Hur man registrerar

Fyll i mallen längst ner på sidan inom två månader från ditt inköpsdatum.

Du behöver ha ditt köpbevis i elektroniskt format (scannad, i .pdf, .doc, .jpg… format). Utan denna kan vi inte registrera din produkt för Livstidsgaranti. Inköpsställe och datum måste vara synligt på kvittot tillsammans med namnet på din Babymoov produkt. Om du har slängt kartongen till din produkt kan du ta kontakt med inköpsstället där du köpt din Babymoov produkt.

Vad täcker livstidsgarantin?

Livstidsgarantin gäller under förutsättning att produkten används i enlighet med användarmanualen, i händelse av elektriska eller elektroniska fel och felaktiga delar.

OBS: Livstidsgarantin täcker inte försämring på grund av felaktig användning, delar som är trasiga eller som har fallit av, tyger, förbrukningsmaterial (sugnappar, glödlampor ...), skärmtryck, normalt slitage och vissa typer av plast.

Varje begäran under livstidsgarantin kräver en fysisk kontroll av produkten.

Efter att ha mottagit din begäran kommer Babymoov att informera dig om de förfaranden som måste utföras utifrån din begäran om hjälp.

Livstidsgarantin är personlig och går ej att överlåta och gäller uteslutande för en ny produkt som köpts på en försäljningsplats som är godkänd av varumärket.

 

Fyll i mallen online