FAQ

Ako sa zaregistrovať

Želám si zaregistrovať môj výrobok do Doživotnej záruky, ako to mám urobiť?

"Kliknite na položku "ďalšie informácie a registrácia" na webovej stránke www.service-babymoov.com a postupujte podľa sprievodných pokynov. Uistite sa, že máte doklad o kúpe v digitálnej verzii (skenovaný alebo fotografiu)"

Zakúpil/a som niekoľko výrobkov Babymoov. Môžem ich zaregistrovať všetky spoločne s jednou žiadosťou do Doživotnej záruky?

Nie. Musíte podať žiadosť pre každý výrobok Babymoov, ktorý chcete zaregistrovať.

Koľko času mám pre zaregistrovanie môjho výrobku do Doživotnej záruky po zakúpení?

Registrácia Vášho výrobku do Doživotnej záruky Babymoov musí byť podaná do dvoch mesiacov od zakúpenia.

Pokiaľ je krajina, v ktorej bývam, odlišná od krajiny, kde som výrobok zakúpil/a, ktorú krajinu mám vybrať v žiadosti o registráciu môjho výrobku do Doživotnej záruky?

"Registrácia do Doživotnej záruky akéhokoľvek výrobku Babymoov sa koná v zemi, kde ste výrobok zakúpili. Príklad: bývam vo Francúzsku, ale môj výrobok som zakúpil/a v Nemecku. Registrácia do Doživotnej záruky Vášho výrobku Babymoov sa bude konať v Nemecku. Stačí teda zvoliť Nemecko ako referenčnú krajinu v okamihu registrácie on-line Vášho výrobku Babymoov."

Nedarí sa mi naskenovať môj pokladničný blok. Môžem ho zaslať poštou?

Bohužiaľ, nie.  Je nám ľúto, ale každá žiadosť o registráciu do Doživotnej záruky musí byť vykonaná prostredníctvom našej procedúry online.

Podmienky použitia

Aký je rozdiel medzi zákonnou zárukou a Doživotnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Babymoov?

"Zákonná záruka sa môže krajina od krajiny líšiť. Príkl. : V Európe, Európska únia rozhodla, že doba trvania zákonnej záruky by mali byť dva roky. To znamená, že každý spotrebiteľ, ktorý si zakúpi výrobok pre starostlivosť o deti v obchode alebo na internete, bude mať automaticky výhody dvojročnej záruky na výrobok. Pre akýkoľvek problém se obráťte na predajňu, kde bol nákup vykonaný, aby bol daný problém prebraný do pozornosti. Pozor, doba trvania a rámec zákonnej záruky sa líšia krajina od krajiny. Doživotná záruka nepredstavuje právny záväzok. Je to služba, zriadená a financovaná spoločnosťou Babymoov za účelom poskytnúť svojim spotrebiteľom najlepšiu starostlivosť o ich výrobky Babymoov. Naväzuje na zákonnú záruku zavedenú v krajine spotrebiteľa, a tým nadobúda účinnosť ku koncu tohto typu záruky. : (napr. : 2 roky a 1 deň v Európe)"

Doživotná záruka sa vzťahuje na všetky výrobky Babymoov bez výnimky?

Áno, všetky výrobky Babymoov sú s doživotnou zárukou. Len spotrebné diely výrobkov Babymoov nie (batérie, cumlíky, žiarovky ...)

Doživotná záruka sa platí?

Rozhodne nie. Doživotná záruka je služba ponúkaná registrovanou značkou!

Darovali mi výrobok Babymoov, ale nemám pokladničný blok. Môžem sa rovnako zaregistrovať pre Doživotnú záruku?

Bohužiaľ, nie. Doklad o kúpe je jedinou podmienkou pre zaregistrovanie Vášho výrobku do Doživotnej záruky. Je to naprosto nevyhnutná podmienka.

Darovali mi výrobok Babymoov a mám iba potvrdenku bez ceny. Môžem sa rovnako zaregistrovať pre Doživotnú záruku?

Áno. Pokladničný blok bez uvedenej ceny alebo darčekový pokladničný blok sa akceptujú. Jedná sa o doklad o kúpe rovnakým spôsobom ako faktúra alebo pokladničný blok s udaním ceny.

Použité výrobky

Zakúpil/a som výrobok Babymoov na internetovej stránke súkromných predajov: môžem ho zaregistrovať do Doživotnej záruky?

Samozrejme! Váš výrobok Babymoov je nový výrobok. Zakúpili ste ho u predajcu schváleného registrovanou značkou a ste držiteľom faktúry, ktorá potvrdzuje Váš nákup. Máte k dispozícii všetky nevyhnutné požiadavky pre podpísanie Doživotnej záruky.

Môj výrobok Babymoov zaregistrovaný do Doživotnej záruky bol odcudzený, môžete ho nahradiť?

Bohužiaľ, nie. Doživotná záruka Babymoov sa nevzťahuje na krádež.

Zakúpil/a som použitý výrobok Babymoov. Môžem mať výhody Doživotnej záruky?

Nie. Doživotná záruka je osobná a neprenosná. Platí len pre nový výrobok zakúpený prostredníctvom siete schválenej registrovanou značkou.

Chcem predať výrobok Babymoov priateľke. Môžem jej povedať, že bude mať výhody Doživotnej záruky?

Nie. Doživotná záruka je osobná a neprenosná. Platí len pre nový výrobok zakúpený prostredníctvom siete schválenej registrovanou značkou.

Potvrdenie doživotnej záruky

Nedostal/a som potvrdenie mojej Doživotnej záruky. Je môj výrobok zaregistrovaný?

"Budeme reagovať na všetky žiadosti o registráciu do Doživotnej záruky v priebehu 2-4 týždňov od obdržania Vašej žiadosti. Pokiaľ Vaša žiadosť bola podaná v lehote 2 mesiacov po zakúpení výrobku Babymoov a pokiaľ ste pripojili Váš sprievodný doklad, nebojte sa, Váš výrobok musí byť zaregistrovaný do Doživotnej záruky. Pre obdržanie definitívneho potvrdenia neváhajte zaslať správu našej zákazníckej službe prostredníctvom nášho kontaktného formulára."

Moja žiadosť o registráciu môjho výrobku Babymoov do Doživotnej záruky bola zamietnutá, prečo?

"Nevyhnutné podmienky pre registráciu výrobku do Doživotnej záruky sú nasledujúce: - Registrácia Vášho výrobku Babymoov do 2 mesiacov od jeho zakúpenia - Doloženie Vašej žiadosti o registráciu do Doživotnej záruky odoslaním naskenovaného alebo odfoteného dokladu o kúpe Vaša žiadosť o registráciu nebola pravdepodobne úplná, alebo možno bola zaslaná oneskorene. "