ÄŽALŠIE INFORMÁCIE A REGISTRÁCIA

Ako sa zaregistrovať?

Vyplňte formulár v dolnej časti tejto stránky do dvoch mesiacov odo dňa zakúpenia.

Budete potrebovaÅ¥ doklad o kúpe v elektronickej podobe (scanner, foto, formát .pdf,.doc, .jpg...). Faktura alebo pokladničný doklad sú povinné, nemôžeme váš výrobok bez nich zaregistrovaÅ¥.

Budete potrebovaÅ¥ kód výrobku,  ktorý je uvedený na obale.  Pokiaľ ste omylom obal zahodili, prosím požiadajte o informácie v predajni.

Na čo sa vzÅ¥ahuje doživotná záruka?

Doživotná záruka platí za predpokladu použitia výrobku v súlade s návodom k použitiu a v prípade elektrickej alebo elektronickej poruchy zariadenia alebo vadných častí.

Komentáre: doživotná záruka sa nevzÅ¥ahuje na zlyhanie spôsobené abnormálnou prevádzkou, na rozbité alebo spadnuté kusy, textil, spotrebný materiál (cumlíky, lampy ...), sieÅ¥otlač, bežné opotrebovanie niektorých položiek, ako sú plastové časti.

Každá žiadosÅ¥ o pomoc v rámci doživotnej záruky predpokladá fyzickú kontrolu výrobku.

Po obdržaní Vašej žiadosti Vás Babymoov bude informovaÅ¥ o postupoch, ktoré majú byÅ¥ vykonané v rámci žiadosti o pomoc.

Doživotná záruka je osobná a neprenosná a platí len pre nový výrobok, zakúpený u autorizovaného predajcu značky.

AZ ŰRLAP KITÖLTÉSE INTERNETEN