ข้อมูลหลัก และการลงทะเบียน

ลงทะเบียนสมัครอย่างไร

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ภายในสองเดือนจากวันที่ซื้อสินค้า คุณจำเป็นต้องมีหลักฐานในการซื้อสินค้า (ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ ที่มีเป็นจำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อที่เป็นการออกการรับประกันดังกล่าว) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (การสแกน, รูปภาพ ในฟอร์แมท .pdf, .doc, .jpeg…) ในใบเสร็จรับเงินของคุณจะต้องมีการระบุวันที่ สถานที่ที่ซื้อ และรายละเอียดของสินค้าของเบบี้มูฟไว้อย่างชัดเจน

กรุณาบันทึกข้ออ้างอิงของสินค้า ที่สามารถพบได้ในกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณได้ทิ้งกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์โดยไม่ตั้งใจ กรุณาสอบถามข้อมูลจากทางร้านค้า

การรับประกันสินค้าตลอดชีพคืออะไร

การใช้การรับประกันสินค้ามีเงื่อนไขว่าการนำผลิตภัณฑ์ต้องนำมาเป็นไปตามตามคำแนะนำ และข้อบ่งใช้ ความผิดปกติด้านระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนที่บกพร่อง หมายเหตุ: การรับประกันสินค้าตลอดชีพจะไม่ครอบคลุม การเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์แตก, การสูญเสียชิ้นส่วนผ้า, อุปกรณ์เสริมต่างของสินค้า (จุกนมยาง, หลอดไฟ ... ), งานพิมพ์สกรีน การใช้ในทางที่ผิดของส่วนประกอบบางอย่างที่มีชิ้นส่วนเป็นพลาสติก

การร้องขอความช่วยเหลือต่างๆภายใต้ การรับประกันสินค้าตลอดชีพ รวมถึงการตรวจสอบทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

เมื่อเราได้รับคำร้องขอต่างๆของคุณ ทางเราจะแจ้งขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ

การรับประกันสินค้าตลอดชีพเป็นเรื่องส่วนบุคคล และไม่สามารถโอน เปลี่ยน และใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ซื้อมาจากจุดที่ได้รับอนุมัติเครื่องหมายการค้าเท่านั้น

แบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ ในบรการรับประกันอายุสินค้า